Συζήτηση για τις συνεδρίες της τεχνικής Metaphysical Anatomy

Η σελίδα αυτή είναι ανοιχτή σε όλους όσους επιθυμούν να μοιραστούν την εμπειρία που είχαν με τη από τη συνεδρία ΜΑ καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τη μέθοδο και να διαβάσουν τις εμπειρίες των άλλων.