Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Το Metaphysical Anatomy Greece είναι δημιουργία και πνευματική ιδιοκτησία της Αναστασιας Κούτσουρα (σύμβουλο εναλλακτικής ψυχικής υγείας και life coach) που έχει και τα νόμιμα δικαιώματα.

Η αρχική έμπνευση και δημιουργία των βιβλίων και της τεχνικής είναι της Evette Rose.

Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ και δίνονται από την Αναστασία Κουτσουρά και το Metaphysical Anatomy Greece είναι συμβουλευτικής φύσης και δεν υποκαθιστούν την ιατρική για αυτό η ίδια η Αναστασία Κουτσουρά και η τεχνική metaphysical anatomy Greece δεν λογίζεται υπεύθυνη για οποιαδήποτε προσωπική δράση που μπορεί ο καθένας να λάβει με υπευθυνότητα πάνω στις προτεινόμενες τεχνικές και πληροφορίες.

Η Αναστασία Κουτσουρά δεν είναι ιατρός ψυχολόγος στο επάγγελμα και δεν κάνει διαγνώσεις, δεν δίνει φαρμακευτική αγωγή, δεν θεραπεύει ούτε ισχυρίζεται ότι η ίδια θεραπεύει οποιαδήποτε ασθενείς η διαταραχή ψυχικής ή σωματικής φύσης.

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την συμβουλευτική, εκπαιδευτική φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αναγνωρίζει κατά βούληση ότι έχει υποχρέωση να διαβάσει και έχει ήδη διαβάσει και κατανοήσει τις λεπτομέρειες αυτής της υπεύθυνης δήλωσής μας.

Όλες οι πληροφορίες, υπηρεσίες, διαλογισμοι, τεχνικές στην ιστοσελίδα μας έχουν συμβουλευτική φύση και όχι διαγνωστική, προληπτική η θεραπευτική χρήση σε οποιαδήποτε ασθένεια.

Νομικά

Όλες οι εγγραφές και εκδόσεις, βιβλία, διαλογισμοί, υλικό οποιαδήποτε μορφής και συμβουλευτικής φύσης που θα αποσπαστούν απο την ιστοσελίδα, βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, σημειώσεις, φωτογραφίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια ανήκουν στις παραπάνω και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κέρδος εκτός και υπάρξει εγγράφως η άδεια από τις προαναφερθείσες.

Επιπρόσθετα η τεχνική Metaphysical Anatomy Greece και η παραπάνω συνδημιουργοί της, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά (υλική, φυσική, συναισθηματική, νοητική κλπ) από τη χρήση της οποιαδήποτε συμβουλευτικής πληροφορίας ή υπηρεσίας.

Τελευταία Ενημέρωση 20 Αυγούστου 2018